Strona główna

 

Mutyzm jest  rzadkim zaburzeniem, szacuje się, że występuje u siedmiu dzieci na tysiąc. Pomimo tego w sieci można znaleźć wiele artykułów na ten temat, w których przedstawiane są przyczyny wystąpienia mutyzmu oraz ewentualne drogi pomocy. Jednak jest niewielu specjalistów, którzy rzeczywiście znają problem i potrafią pomóc dzieciom i ich rodzinom.

 

Ogólnie rzecz biorąc, mutyzm, to brak lub ograniczenie mowy przy jednoczesnym jego rozumieniu.  Ośrodek mowy nie jest uszkodzony, dlatego wielokrotnie pojawia się pytanie, czy mutyzm to choroba czy upartość? Wyróżnia się mutyzm organiczny i funkcjonalny, w zależności od tego czy mamy do czynienia z przyczynami wewnętrznymi czy zewnętrznymi.   

 

Mutyzm wybiórczy, jest mutyzmem funkcjonalnym, którego przyczyny wynikają z czynników zewnętrznych.  Jest widoczny, kiedy dziecko umiejące mówić, nagle, w konkretnych sytuacjach lub przy konkretnych osobach milknie. Powodem do niepokoju jest utrzymywanie się tego objawu dłużej niż miesiąc. Przykładem może być milczenie dziecka w domu, przedszkolu lub szkole.

 

Rodzice dzieci cierpiących na mutyzm wybiórczy mogą czuć się osamotnieni i nierozumiani przez nauczycieli i wychowawców. W związku z tym pracownicy placówek oświatowych, nawet jeśli nie spotkali się z tym problemem, powinni przejść odpowiednie szkolenie z mutyzmu. Dzięki temu będą potrafili okazać zrozumienie i zaoferować wsparcie oraz fachową pomoc. W Internecie szkolenia mutyzm są bardzo dobrze opisane, zarówno dla pracowników placówek oświatowych, jak i dla rodziców. Warto wziąć udział w takim szkoleniu.

 

Dziecko, które przestaje mówić, najczęściej ma za sobą silne przeżycia: wypadek, przemoc, śmierć bliskiej osoby, pojawienie się rodzeństwa. Niestety krąży wiele mitów na temat mutyzmu, stąd też szkolenia mutyzm powinny być realizowane w przedszkolach i szkołach. Dzięki temu, w przypadku kontaktu wychowawcy z takim dzieckiem, będzie on mógł pomagać dziecku i jego rodzicom. Jest to niezwykle pomocne, ponieważ z mutyzmu wybiórczego dziecko samo nie wyrasta.

 

Należy pamiętać, że mutyzm wybiórczy wynika z przyczyn zewnętrznych, w związku z tym może dotknąć każde dziecko w wieku 3-5 lat. Terapię mutyzmu należy rozpocząć jak najszybciej i tylko z wykwalifikowanym specjalistą. Leczenie nie jest łatwe, dlatego ważne jest, aby terapię dziecka i konsultacje z rodzicami prowadził kompetentny specjalista. W tym pomóc mają szkolenia mutyzm. Odpowiednio dopasowane do odbiorcy, poruszają najważniejsze tematy obejmujące terminologię, diagnozę oraz leczenie. Dzięki temu zarówno opiekunowie, rodzice, jak i pracownicy poradni nie tylko uzyskają teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim posiądą praktyczne umiejętności.